20 สัญญาณเตือนโรคเบาหวาน ที่ต้องรีบตรวจสอบด่วน

7131

- Advertisement -

โรคเบาหวานคือภาวะของการมีน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ โดยมีสาเหตุการเกิดอยู่ 2 ประการ คือ 1. เกิดจากพันธุกรรม และ 2. เกิดจากการขาดอินซูลิน ที่มีหน้าที่นำน้ำตาลไปเผาผลาญเป็นพลังงาน หากอินซูลินในร่างกายไม่ทำงาน ก็จะทำให้มีน้ำตาลสะสมในเลือดปริมาณมาก และหากพบ 20 สัญญาณเตือนดังต่อไปนี้ เราควรที่จะรีบปรึกษาแพทย์โดยด่วน

1. สายตาพร่ามัวมองเห็นไม่ชัดเจน

สายตาพร่ามัวมองเห็นไม่ชัดเจน
https://www.europeanscientist.com

เนื่องจากน้ำตาลในเลือดสูง จึงทำให้เลนส์ตาบวมน้ำ และน้ำตาลฟรุคโตสที่ไม่ได้ถูกขับออกถูกนำไปสะสมที่เลนส์ตา ทำให้บดบังการมองเห็น นอกจากนี้จอประสาทตาจะถูกทำลาย จนทำให้ตาบอดได้หากปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการรักษาเป็นเวลานาน

- Advertisement -